Projectnaam

Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis

Portefeuillehouder

Rapportagedatum

1 juli 2019

Website burgerweeshuis.nl

Basisinformatie Project

Haalbaarheidsstudie naar verbouwing Burgerweeshuis.

Besluitvorming

Raadsbesluit Verfijningsonderzoek verbouw Burgerweeshuis 2018-001627 van 12 december 2018
Raadsbesluit Cultuurvisie 19 juni 2019

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

De haalbaarheidsstudie naar de verbouwing is afgerond in oktober 2018. De raad heeft op 12 december een besluit genomen  over de te nemen vervolgstappen en  financiering. De afweging over de verbouwing van het Burgerweeshuis  zal worden opgenomen in de cultuurvisie. Deze is op 19 juni 2019 vastgesteld, inclusief het amendement Burgerweeshuis, waarmee is besloten de komende periode, in een samenwerking tussen het Burgerweeshuis en de gemeente, de haalbaarheid van een alternatieve locatie te verkennen zodat een vergelijking gemaakt kan worden met de verbouwingsplannen voor de huidige locatie. Het amendement vraagt het onderzoeksverslag uiterlijk in maart 2020 aan te bieden aan de Raad. Op basis van het finale onderzoeksverslag neemt de Raad een go/no go besluit over de meest kansrijke doorontwikkeling van het poppodium. In september 2019 wordt het plan van aanpak hiervoor, inclusief planning, voorgelegd aan B&W.  

Voortgang

Scope

Op koers

Financiën

Op koers

Afwijking begroting?

Afwijking investering?

Afwijking exploitatie?

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?

Op koers

Communicatie

Communicatie

Overige informatie