Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer Parkeerbeleid

Aanbeveling

Stand van zaken

Scherpere meting van de beoogde beleidseffecten:
• gebruik maken van kwalitatieve instrumenten (bijv. enquêtes);
• oorzaak terugloop bezoekers binnenstad;
• schilwijken.

De kwalitatieve metingen worden meegenomen in de periodieke bewonersonderzoeken en leefbaarheidsmonitors. Daarnaast wordt de opzet van de tweejaarlijkse parkeermonitor tegen het licht gehouden.