(bedragen x €1.000)

Reserve

Besloten via

Storting

Putting

Saldo

Document

Decentrale huisvesting Onderwijs

Begroting 2019

0

2.808

2.808

Begroting 2019 (bijlage 1)

Decentrale huisvesting Onderwijs

1e kwartaalrapportage 2019

0

4.554

4.554

1e kwartaalrapportage 2019

Decentrale huisvesting Onderwijs

Onderwijshuisvesting

0

74

74

Decentrale huisvesting Onderwijs

Ambtelijke wijziging

0

-1.500

-1.500

Totaal puttingen/stortingen

0

5.936

5.936

Kunstaankopen

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

0

55

55

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Totaal puttingen/stortingen

0

55

55

Deventer Geschiedenis in Beeld

Begroting 2019

11

0

-11

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

11

0

-11

Wijkaanpak

Begroting 2019

0

239

239

Begroting 2019 (bijlage 1)

Wijkaanpak

1e kwartaalrapportage 2019

0

61

61

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

0

300

300

Onderhoud gebouwen

Begroting 2019

77

3

-74

Begroting 2019 (bijlage 1)

Onderhoud gebouwen

1e kwartaalrapportage 2019

566

1.361

795

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

643

1.364

721

Mondiaal beleid

Begroting 2019

0

38

38

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

38

38

Knelpunten sport

Begroting 2019

19

10

-9

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

19

10

-9

Investeringen buitensport

Begroting 2019

435

272

-163

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

435

272

-163

Kapitaallasten investeringen

Begroting 2019

1.710

224

-1.486

Begroting 2019 (bijlage 1)

Kapitaallasten investeringen

1e kwartaalrapportage 2019

5.936

1.382

-4.554

1e kwartaalrapportage 2019

Kapitaallasten investeringen

Voorjaarsnota 2019

0

130

130

Voorjaarsnota 2019

Kapitaallasten investeringen

Verkoop woonwagenstandplaats

23

0

-23

Kapitaallasten investeringen

Ambtelijke wijziging

-1.410

0

1.410

Totaal puttingen/stortingen

6.259

1.736

-4.523

Kracht van Salland

Begroting 2019

0

45

45

Begroting 2019 (bijlage 1)

Kracht van Salland

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

0

170

170

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Totaal puttingen/stortingen

0

215

215

Nieuwkomers

Begroting 2019

0

389

389

Begroting 2019 (bijlage 1)

Nieuwkomers

1e kwartaalrapportage 2019

0

204

204

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

0

593

593

Herstructurering

Begroting 2019

0

309

309

Begroting 2019 (bijlage 1)

Herstructurering

1e kwartaalrapportage 2019

0

444

444

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

0

753

753

Parkeerbijdragen bouwaanvragen

Begroting 2019

0

322

322

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

322

322

Mobiliteitsfonds parkeren

Begroting 2019

184

227

43

Begroting 2019 (bijlage 1)

Mobiliteitsfonds parkeren

Motie betaald parkeren

0

83

83

Totaal puttingen/stortingen

184

310

126

Geluid

Begroting 2019

0

96

96

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

96

96

Algemeen onroerende zaken

Begroting 2019

33

33

0

Begroting 2019 (bijlage 1)

Algemeen onroerende zaken

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

10

0

-10

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Algemeen onroerende zaken

Huurrechten tankkavel Holterweg

1.235

60

-1.175

Algemeen onroerende zaken

Dreef voorbereidingskrediet

9

0

-9

Algemeen onroerende zaken

Hetenstraat voorbereidingskrediet

38

0

-38

Algemeen onroerende zaken

Ambtelijke wijziging

-3

0

3

Totaal puttingen/stortingen

1.322

93

-1.229

DOWR I kapitaallasten

Begroting 2019

776

797

21

Begroting 2019 (bijlage 1)

DOWR I kapitaallasten

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

0

364

364

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

DOWR I kapitaallasten

1e kwartaalrapportage 2019

0

-38

-38

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

776

1.123

347

Tarieven huishoudelijk afval

Begroting 2019

0

335

335

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

335

335

Pseudo premie ww

Begroting 2019

31

0

-31

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

31

0

-31

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

1e kwartaalrapportage 2019

0

2.729

2.729

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

0

2.729

2.729

Overlopende uitgaven

Begroting 2019

111

983

872

Begroting 2019 (bijlage 1)

Overlopende uitgaven

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

75

4.958

4.883

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Overlopende uitgaven

1e kwartaalrapportage 2019

-75

951

1.026

1e kwartaalrapportage 2019

Overlopende uitgaven

Voorjaarsnota 2019

-130

-130

0

Voorjaarsnota 2019

Totaal puttingen/stortingen

-19

6.762

6.781

Generieke weerstandreserve

Begroting 2019

3.700

5.446

1.746

Begroting 2019 (bijlage 1)

Generieke weerstandreserve

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

348

0

-348

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Generieke weerstandreserve

1e kwartaalrapportage 2019

3.006

0

-3.006

1e kwartaalrapportage 2019

Generieke weerstandreserve

Voorjaarsnota 2019

1.531

1.033

-498

Voorjaarsnota 2019

Generieke weerstandreserve

Grondexpolitatie De Tuinen van Zandweerd

1.229

-1.229

Generieke weerstandreserve

Woningbouw Oude Oxersteeg 3

23

-23

Totaal puttingen/stortingen

9.837

6.479

-3.358

Specifieke weerstandsreserve

Begroting 2019

13

0

-13

Begroting 2019 (bijlage 1)

Specifieke weerstandsreserve

Voorjaarsnota 2019

0

1.531

1.531

Voorjaarsnota 2019

Totaal puttingen/stortingen

13

1.531

1.518

Gemeentebrede investeringen

Begroting 2019

7

610

603

Begroting 2019 (bijlage 1)

Gemeentebrede investeringen

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

0

296

296

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Gemeentebrede investeringen

Boeien en bloeien Cultuurvisie 2019-2024

0

135

135

Gemeentebrede investeringen

Voorbereidingskrediet geluidsmaatr. Bathmen

0

100

100

Totaal puttingen/stortingen

7

1.141

1.134

Risico's

Begroting 2019

100

0

-100

Begroting 2019 (bijlage 1)

Risico's

1e kwartaalrapportage 2019

0

454

454

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

100

454

354

Vermogensreserve

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

2.221

0

-2.221

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Vermogensreserve

1e kwartaalrapportage 2019

0

431

431

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

2.221

431

-1.790

Afkopen

Begroting 2019

0

108

108

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

108

108

Verstrekte geldlening Vitens

Begroting 2019

0

124

124

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

124

124

Sociaal Domein

Begroting 2019

0

605

605

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

605

605

Rentetoevoeging

Begroting 2019

393

0

-393

Begroting 2019

393

0

-393

Eindtotaal puttingen/stortingen

22.232

33.915

11.683