In de 2e kwartaalrapportage 2019 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2019 genoemd op basis van autonome ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Er is ook een voorstel voor nieuw beleid (strategisch bomenbeheer) opgenomen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.
Nieuw als informatie in deze kwartaalrapportage is een standenregister met betrekking tot de mutaties in de reserves in het jaar 2019 opgenomen.

De uitkomst van de 2e Kwartaalrapportage 2019 is €25.000 voordelig. Dit bedrag wordt gestald en betrokken bij de opstelling van de 3e kwartaalrapportage 2019 in november 2019.