In de raadsvergadering van 3 juli 2019 is de Voorjaarsnota 2019 vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2019 hierna was nul.